header logo veterans

Kodex nadpisVeterans je československá multiherní komunita hráčů především online her, kteří se baví nejen při společném hraní, ale jsou kamarády i mimo herní svět. Celá komunita je založena na společné zábavě a sdružuje hlavně dospělé hráče.

Kodex Veterans jsou pravidla multiherní komunity Veterans, která jsou dodržována všemi členy Veterans a jejich porušení znamená odchod (vyloučení) člena z komunity Veterans.

Každý člen komunity Veterans:

  1. V jednotlivých hrách reprezentuje Veterans jako herní komunitu dle nejlepšího vědomí a svědomí a řídí se pravidly pro danou hru, která ctí a dodržuje.
  2. Ve hrách pomáhá ostatním Veteránům, a pokud je to možné, dává přednost hraní se členy komunity Veterans a nekazí hru ostatním.
  3. Respektuje vedení komunity Veterans – Radu komunity Veterans (Elders) a řídí se jejich nařízeními. Ve hrách Veterans respektuje rozhodnutí vedení dané hry Veterans a řídí se jejich nařízeními.
  4. Pravidelně dochází na webové stránky a fórum komunity Veterans, kde čte nový obsah a příspěvky a kultivovanou formou vyjadřuje své názory.
  5. Snaží se zapadnout do herní komunity Veterans společným hraním a aktivní komunikací s ostatními členy.
  6. Při komunikaci s ostatními členy komunity využívá veteránský TeamSpeak 3 (TS3) a fórum. Při komunikaci se chová slušně a neuráží ostatní.
  7. Finančně každoročně přispívá na chod komunity ve výši stanovené vedením komunity Veterans bezhotovostním převodem na účet Veterans do 31. 3. příslušného roku. Aktuální výše příspěvků je minimálně 100,00 CZK/rok či 4,00 EUR/rok, vyšší příspěvek je dobrovolný dle uvážení. Uchazeč o členství (Recruit) je povinen uhradit příspěvek do konce pololetí, ve kterém byl přijat (tj. do 30. 6. nebo 31. 12. příslušného roku).
  8. Jméno Veterans je možné používat v hrách po konzultaci s Radou komunity Veterans. Cílem je podporovat spolupráci členů komunity Veterans v dané hře. Ve hrách s aktivní činností komunity Veterans hráč nepoškozuje komunitu Veterans.
  9. Přečetl a pochopil tento kodex, ctí jej a řídí se jím a všemožně usiluje o jeho propagaci.
  10. V případě hrubého porušení tohoto kodexu a soustavného nevhodného chování, může být členovi pozastaveno členství v komunitě Veterans rozhodnutím vedení hry Veterans, případně Elders. Na nejbližší (případně mimořádné) schůzi Rady komunity Veterans (Elders) bude případ projednán. Rada komunity Veterans (Elders) má právo člena vyloučit z komunity Veterans, na vracení příspěvků není nárok.